Nhà máy Hồng Bàng Chi nhánh Phú Thọ quyết tâm “Nói không với lỗi” trong sản xuất

Chính thức nhận chứng chỉ Halal từ 08/10/2017 có kỳ hạn 3 năm, nhà máy Hồng Bàng – chi nhánh Phú Thọ nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng đang nỗ lực thực hiện sản xuất các sản phẩm đã được chứng nhận Halal bởi các điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt như: Kiểm soát các nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ, con người,… không nhiễm bẩn (Naij) theo khái niệm của luật hồi giáo.

Để đạt được chứng nhận Halal của một sản phẩm thì tất cả các nguyên liệu của sản phẩm đó cũng phải đạt chứng nhận Halal. Hiện tại, sản phẩm Nattosvital đã đạt chứng nhận Halal và đang được sản xuất tại nhà máy Hồng Bàng theo đúng nguyên tắc và chính sách Halal Thực phẩm chức năng của nhà máy.

Nhà máy Hồng Bàng Nói không với lỗi trong sản xuất

Các công tác vệ sinh, đảm bảo điều kiện sạch sẽ cũng được nhà máy quan tâm và đẩy mạnh quản lý. Từ việc trang bị bảo hiểm lao động, thiết bị dụng cụ đảm bảo tới việc hướng dẫn đào tạo vệ sinh cá nhân, vệ sinh thiết bị, vệ sinh công nghiệp… nhằm đảm bảo điều kiện an toàn vi sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp Halal.

Bên cạnh đó, nhà máy Hồng Bàng cũng kết hợp triển khai các quy định tiêu chuẩn GMP thực phẩm chức năng bằng các giải pháp chống nhầm lẫn và nhiễm chéo, truy xuất nguồn gốc thông tin. Để đảm bảo thực hiện đạt các tiêu chuẩn GMP đó, nhà máy Hồng Bàng đã liên tục cải tiến hệ thống nhãn truy xuất nhận diện phân loại nguyên vật liệu, BTP, TP,… bên cạnh việc triển khai kiểm tra giám sát quy định vệ sinh, đường đi, điều kiện môi trường sản xuất đảm bảo chống nhiễm chéo từ sản phẩm này sang sản phẩm khác.

nha may san xuat TPCN Hong Bang quyet tam noi khong voi loi trong san xuat

Hoạt động sản xuất của một nhà máy không tránh khỏi những lỗi sản phẩm do quy trình chưa hoàn thiện, máy móc và đặc biệt là con người. Mặc dù vậy, nhà máy Hồng Bàng đã thống nhất quyết tâm loại trừ tối đa các nguyên nhân khách quan, chủ quan để “Nói không với lỗi” trong sản xuất, hạn chế tối đa các lỗi chất lượng về sản phẩm trả về. Nhà máy thực hiện các giải pháp cụ thể dựa trên tình hình thực tế. Trong đó có công tác đào tạo chủ yếu là onjob (do đặc thù sản xuất khó tổ chức đào tạo tập trung). Ngoài ra, nhà máy Hồng Bàng – nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng tại chi nhánh Phú Thọ tăng cường giám sát các giải pháp đã đưa ra.

Từ quyết tâm đến các giải pháp quản lý cụ thể, nhà máy Hồng Bàng đã đạt được những thành quả nhất định về định hướng chỉ đạo “Nói không với lỗi”. Kết quả cho thấy tỷ lệ lỗi/ thành phẩm xuất hàng so với cùng kỳ năm 2016 tính đến hết quý III giảm 10 lần (0.003/0.03), từ quý I đến quý III năm 2017 liên tục giảm thứ tự 0.007 trong quý I, 0.004 trong quý II và 0.003 trong quý III.

Cùng nhau thảo luận