Công ty Hồng Bàng tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017

Mới đây, tại hội trường Trung tâm văn hóa thành phố Hà Nội, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” biểu dương “Công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo” năm 2017. Theo đó, yêu cầu công đoàn các cấp cần chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, đề xuất với người sử dụng lao động, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức Tháng Công nhân năm 2017 và tập trung thực hiện tốt chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, để mọi người lao động đều có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

nha may san xuat thuc pham chuc nang Hong Bang (2)

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hồng Bàng đã hưởng ứng tích cực tháng công nhân và đã có những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng phòng ban/ đơn vị, nhà máy, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị đối thoại tại công ty. Qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong Hệ thống đồng thời làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CNLĐ như: tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN,… Gắn các hoạt động trọng tâm trong tháng 5.2017 là Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Tháng Công nhân theo Thông báo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24.2.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nhất là yêu cầu về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Cong ty Hong Bang tich cuc huong ung thang cong nhan nam 2017

Hong Bang to chuc kham suc khoe dinh ky cho can bo nhan vien (5)

Tại công ty Hồng Bàng, căn cứ những quy định của pháp luật về quyền, lợi ích của CBNV đã rà soát thỏa ước lao động tập thể, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động triển khai các hoạt động thiết thực phục vụ lợi ích vật chất, tinh thần cho công đoàn viên, công nhân viên chức lao động như: Tổ chức các chương trình sinh hoạt văn hóa khối kết hợp nghỉ ngơi hữu ích, lồng ghép các nội dung đào tạo các kiến thức về 5S, Kaizen, cải tiến trong sản xuất…; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, Nghỉ mát du lịch Hè cho CBCNV… Với mục đích nhằm nâng cao năng suất lao động của các nhà máy sản xuất TPCN, tạo sân chơi lành mạnh cho CBCNV, đồng thời giúp người lao động nâng cao kiến thức về chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như kiến thức chuyên môn.

Cùng nhau thảo luận