Chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ tổ chức rà soát hoạt động quản lý

Kết thúc quý II/2018, chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ đã tổ chức rà soát hoạt động quản lý.

Đây là hoạt động có ý nghĩa về việc tổ chức, rà soát hoạt động quản lý, tổng quan hoạt động chất lượng nhằm nghiêm túc nhận ra các điểm còn tồn tại, góc khuất, kịp thời đưa ra các giải pháp ngăn chặn hoặc loại bỏ và phòng ngừa rủi ro dẫn đến sai sót, không đạt. Hoạt động thường kỳ diễn ra 6 tháng một lần.

Nhóm chất lượng Chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ mà đại diện chất lượng QMR đã lên kế hoạch và thực hiện buổi xem xét của lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2018.

 1. Lãnh đạo cao nhất của tổ chức cùng các cán bộ chủ chốt cùng ngồi lại nhìn tổng quan tình hình chất lượng của tổ chức, xem xét kỹ các vấn đề chất lượng nghiêm trọng hoặc lặp lại hoặc các giải pháp thực hiện chưa mang lại hiệu quả như mong đợi mà không phải các biện pháp giải quyết các khó khăn thường quy mà trong quá trình hoạt động phải thực thi ngay.

Lãnh đạo cũng nhìn lại chặng đường đã đi để có những điều chỉnh kịp thời để hoàn thành mục tiêu của năm và mục tiêu dài hơi mà tổ chức công ty đã đặt ra.

Do vậy, việc tổ chức xem xét của lãnh đạo là cần thiết để đảm bảo tổ chức hoạt động đúng hướng và đảm bảo đạt được mục tiêu.

 1. Do là cái nhìn tổng quát do đó cần phải có một quá trình đủ dài để có thể quan sát, nhìn nhận chặng đường đi đủ rõ nhận ra là có đang đúng hướng hay không. Đó là lý do tại sao chúng ta chọn kỳ hạn 6 tháng xem xét kết quả một lần để điều chỉnh. Tuy nhiên, khi có những trường hợp bất thường hoặc thật sự nguy hại đến kế hoạch, mục tiêu hoặc chất lượng thì việc xem xét bất thường được thực hiện để điều chỉnh ngay các sai lỗi gây ra hoặc có nguy cơ.

ra soat hoat dong quan ly xem xet cua lanh dao

Buổi rà soát hoạt động quản lý và xem xét lãnh đạo của chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ diễn ra với các nội dung chính:

 1. Xem xét các nội dung khắc phục của kỳ xem xét trước
 2. Phản hồi và khiếu nại của khách hàng
 3. Việc thực hiện chính sách chất lượng.
 4. Việc thực hiện các quy trình, cải tiến quy trình.
 5. Tình trạng sự không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa.
 6. Các vấn đề về nguyên liệu, thành phẩm, môi trường
 7. Nhu cầu về nguồn lực
 8. Các vấn đề phát sinh
 9. Mục tiêu thời gian tới, các đề xuất cải tiến hệ thống, cải tiến các quá trình.

Sau cuộc họp đã thống nhất các giải pháp kiến nghị và phân công thực hiện thời hạn hoàn thành nhằm cải thiện chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Trong buổi họp, Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Mạnh Khóm cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm vị trí trợ lý Giám đốc Chi nhánh cho Bà Nguyễn Thị Thu Bắc.

Cùng nhau thảo luận