Tags: văn hóa doanh nghiệp

Chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ tổ chức sinh hoạt văn hóa 2020
Nhà máy Việt Trì, chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ đã tổ chức sinh hoạt văn hóa 2020 tại biển Hải Tiến, ...
Tưng bừng Hội diễn văn nghệ mừng sinh nhật 10 năm Hồng Bàng
Hội diễn văn nghệ chào mừng sinh nhật 10 năm Hồng Bàng là sân chơi, cơ hội để CBNV thể hiện tài ...
Hồng Bàng đồng hành mang Xuân Yêu Thương đến làng trẻ SOS Việt Trì
Đã nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hồng Bàng đã dành cho các em nhỏ trong ...
Hồng Bàng tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2015
Cùng nhìn lại những điểm nổi bật nhất của sự kiện Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015 của công ty ...