Tags: kham suc khoe dinh ky

Ngày hội khám sức khỏe toàn diện cho CBNV năm 2018
Tháng 9 vừa qua, công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Hồng Bàng đã tổ chức ngày hội khám sức ...
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ - chăm lo sức khỏe người lao động
Tháng 7 vừa qua, công ty Hồng Bàng đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công ...
Hồng Bàng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên
Tháng 6 vừa qua, công ty Hồng Bàng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên trong ...