Tags: khám sức khỏe cho CBNV

Ngày hội khám sức khỏe toàn diện cho CBNV năm 2018
Tháng 9 vừa qua, công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Hồng Bàng đã tổ chức ngày hội khám sức ...