Tags: Chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ

Chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ tổ chức sinh hoạt văn hóa 2020
Nhà máy Việt Trì, chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ đã tổ chức sinh hoạt văn hóa 2020 tại biển Hải Tiến, ...
Chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ tổ chức tiệc tất niên tổng kết năm 2017
Ngày 06/02, Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hồng Bàng - Chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ đã tổ ...
Chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I
Ngày 08/12/2017, Chi nhánh Hồng Bàng Phú Thọ đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2020 thành ...