Sản xuất thực phẩm chức năng
Dịch vụ Sản xuất sản phẩm dược/hóa mỹ phẩm
Dịch vụ Nghiên cứu thực phẩm chức năng
Dịch vụ Xin xác nhận công bố thực phẩm chức năng
Hành trình nghiên cứu sản xuất mỹ phẩm từ thảo dược tại Hồng Bàng
Mỹ phẩm từ thảo dược – một xu hướng chưa bao giờ ngừng “hot”. Nắm bắt được xu thế đó, Công ty ...
Hồng Bàng cung cấp dịch vụ sản xuất mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm
Công ty CP Sản xuất và Thương mại Hồng Bàng cung cấp các dịch vụ sản xuất mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm ...