Sản xuất thực phẩm chức năng
Dịch vụ Sản xuất sản phẩm dược/hóa mỹ phẩm
Dịch vụ Nghiên cứu thực phẩm chức năng
Dịch vụ Xin xác nhận công bố thực phẩm chức năng
Dịch vụ xin xác nhận công bố thực phẩm chức năng
Bất kỳ sản phẩm thực phẩm chức năng nào trước khi đưa ra thị trường đều phải có công bố tiêu chuẩn ...
Thử hiệu quả công dụng thực phẩm chức năng
Cam kết đưa ra các sản phẩm thực phẩm chức năng chất lượng, an toàn, hiệu quả, công ty Hồng Bàng đã ...